Oversigt over bestyrelsen i ældresagen for Holsted 2020/21

 

Formand

Kaj Kristiansen, Akacievej 2, 6670 Holsted
 

Næstformand

John Erling Iversen, Søndergade 66, 6670 Holsted
 

Ældrepolitik
 

John Erling Iversen, Søndergade 66, 6670 Holsted

Sundhedspolitik

Bent Lis Jensen, Tobøl Fælledvej 12, 6683 Føvling
 
Social humanitær
 

Yrsa Gram Christensen, Holleskovvej 5, Tobøl  6683 Føvling

Demens
 

Yrsa Gram Christensen, Holleskovvej 5, Tobøl  6683 Føvling

Sekretær

Andreas Lund Jensen, Søndergade 31, 6670 Holsted
 

Kørselsordning

Egon Pedersen, Søgårdsvej 1, 6670 Holsted
 
Bisidder

Mary Ann Pedersen, Rosenvænget 16, 6670 Holsted
 

   

Kasserer
Udenfor bestyrelsen

Kis Aarhus, Smedevej 6, Tobøl, 6683 Føvling

Besøgsvenner
Udenfor bestyrelsen

Ingrid Rask Nielsen, Holleskovvej , Tobøl 6683 Føvling

 

Ældre Sagens formål:

bullet

 at virke for de ældres sag,

bullet

 at virke for den ældre generations medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår,

bullet

at opnå størst muligt tilslutning hertil i befolkningen,

bullet

at tale de ældres sag overfor regering, folketinget, amter, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældrebefolkningens forhold,

bullet

at bidrage til at opfylde ældres ønsker og forventninger til tilværelsen såsom samvær indbyrdes og med den yngre generation, for herved på andre måder at medvirke til at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på deres egne betingelser som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet.