HOLSTED

  

Oversigt over medlemmer i lokalkomiteen i Ældre Sagen

Holsted valgt på årsmøderne 2003 / 2004.

 

Formand.

Knud Gerken

Tlf. 75 392585

mail: krg@stofanet.dk

Næstformand.

Erlind Regel

Tlf. 75 198232

 

Sekretær/kasserer.

Bisidder.

Knud Lund

Tlf. 75 392438

mail: knudlund@stofanet.dk


Komitemedlem.

Netværkskontakt.

Sofie Aarhus

Tlf. 75 39 29 61

mail:aarhus@paradis.dk

Komitemedlem.

Netværkskontakt.

Bente Lis Jensen

Tlf. 75 392846

 

Suppleant.

Mogens Lyngaa

Tlf. 75 396020

mail: m.lyngaa@mail.tele.dk

Suppleant.

Indkøbskørsel.

Martin Møller

Tlf. 75 393239

mail: edithmartin@stofanet.dk

 

Netværkskontakter: Sofie Aarhus og Bente Lis Jensen

Indkøbskørsel       : Martin Møller

Bisidder               : Knud Lund

 

Ældre Sagens formål:

bullet

 at virke for de ældres sag,

bullet

 at virke for den ældre generations medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår,

bullet

at opnå størst muligt tilslutning hertil i befolkningen,

bullet

at tale de ældres sag overfor regering, folketinget, amter, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældrebefolkningens forhold,

bullet

at bidrage til at opfylde ældres ønsker og forventninger til tilværelsen såsom samvær indbyrdes og med den yngre generation, for herved på andre måder at medvirke til at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på deres egne betingelser som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet.